ÚOCHB

Odpadové hospodářství

Skupina Lukáše Ryndy
Servisní skupina
CHEM cluster

O naší skupině

Skupina odpadového hospodářství se zabývá hlavně likvidací nebezpečných odpadů. Připravujeme odpady k přepravě a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Skupina dále plní zákonné povinnosti administrativní povahy, jako je evidence odpadů, zasílání zpráv požadovaných státními institucemi, udělování povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady a sledování legislativních změn.